o mnie

 

Krawiectwo to moja pasja. Zajmuję się tym od lat.

Skończyłam technikum odzieżowe w 1986 roku. Uzyskałam dyplom czeladnika w krawiectwie damskim ciężkim w 1983 roku.
W roku 1985 w krawiectwie damskim lekkim.

W późniejszych latach zdobyłam dyplom ukończenia nowoczesnego kroju i modelowaniaw zakresie krawiectwa damskiego ciężkiego miarowego i krawiectwa damskiego lekkiego .

Brałam udział w ogólnopolskim konkursie usług odzieżowych i kuśnierskich „ ZŁOTA IGŁA  87 „

Dyplom mistrza w zawodzie krawieckim otrzymałam w 1999 roku.

Od 2004 roku jestem przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie krawiec, przy Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Pełnię również funkcję sekretarza Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Krawców i Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych Związku Rzemiosła Polskiego.